Izolacja przemysłowe

Wykonujemy kompleksowe izolacje przemysłowe tzn.: termoizolacja kotłów energetycznych, turbin, elektrofiltrów, kanałów spalin i powietrza, instalacji odsiarczania spalin, zbiorników oraz rurociągów wraz z armaturą w elektrowniach, elektrociepłowniach, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej oraz zakładach chemicznych.

Izolacja przemysłowe

Z powodzeniem wykonujemy remonty kapitalne oraz średnie kotłów, zespołów młynowych, turbozespołów i urządzeń pomocniczych w zakresie izolacji cieplnych, zimnochronnych oraz dźwiękochłonnych.
Wykonujemy również usługi wymagające uprawnień do wytwarzania i utylizacji materiałów niebezpiecznych z zawartością azbestu.