Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies OK
  • Certyfikat ISO 9001 2015
  • Certyfikat ISO 45001 2018
+48566513747 / +48607102238

Energon SA dba o wysoką jakość świadczonych usług, które spełniają potrzeby, oczekiwania naszych Klientów oraz odpowiadają przepisom prawnym.

Jesteśmy przedsiębiorstwem, którego kadra jest merytorycznie przygotowana i posiada duże doświadczenie w usługach z zakresu antykorozji stali i betonu oraz izolacji przemysłowych.

Pragniemy umacniać wizerunek Energon SA jako solidnego, wiarygodnego, dbającego o dobro Klienta partnera.

Wiemy, że realizacja powyższych zamierzeń wiąże się przede wszystkim z terminowym oraz kompleksowym wykonaniem usług o najwyższym poziomie jakości.

Nadrzędnym celem Energon SA jest zapewnienie obecnym oraz potencjalnym Klientom usług i towarów zgodnych z ich wymaganiami i oczekiwaniami.

W trakcie ich realizacji zobowiązujemy się do:

  • Przeglądu i doskonalenia organizacji zarządzania jakością
  • Ciągłego doskonalenia poziomu wykonywanych usług
  • Dbania o wysoką jakość oferowanych towarów
  • Zapobiegania powstawania błędów i zmniejszania ilości reklamacji
  • Ciągłego doskonalenia kompetencji naszych pracowników
  • Zaangażowania się wszystkich pracowników w sprawy jakości

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jakość swojej pracy a tym samym za jakość świadczonych usług i tylko bezwzględnie przestrzeganie celów polityki jakości zapewni naszej Spółce sukces.

Dla zapewnienia wiarygodności naszych dążeń do wykonywania wysokiej jakości usług, spełniających stale wzrastające wymagania Klientów, zobowiązani jesteśmy do ścisłego przestrzegania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001.

Zarząd Energon SA deklaruje, że zasady tej polityki są wdrożone, zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich pracowników oraz że polityka jest powszechnie dostępna dla zainteresowanych stron.